דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪5,662שהם93%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כרטיס טיסה + ביטוח להולנד

משרד הכלכלה, כלכלה מטה ← הקרן הפנימית לביטוחי הממשלה

6,095

סעיף תקציבי: 


תפעול המשרד (36300201)

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,662

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪5,662
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)