דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪859.95שהם42%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שכירות למכשיר לשטיפת כוסות

משרד הכלכלה, כלכלה מחוז ירושלים ← פאוזה שירותי קפה בע״מ

2,064

סעיף תקציבי: 


תפעול המשרד (36300201)

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪859.95

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)