דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנתיים)
עד כה שולמו₪128,045שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בדיקת בקשות עבור מסלול תיעוש הבניה

משרד הכלכלה והתעשייה ← סעדון עמוס

128,045

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪13,478
2021
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪114,566
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪13,478
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)