דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪106,920שהם321%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תקציב נציגויות

משרד הכלכלה והתעשייה ← ISRAELI EMBASSY IN BOGOTA

33,400

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪51,660להורדת הדו"ח הרבעוני₪55,260

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪51,660
יולי - ספטמבר₪55,260
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)