דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪12,530שהם83%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פרסום קמפיין לצרכנות נכונה לקראת יום העצמאות

משרד הכלכלה והתעשייה ← משרד רוה"מ/לשכת הפרסום הממשלתית

15,229

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,375להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,155
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪4,375
יולי - ספטמבר₪8,155
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)