דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪420,120שהם351%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

נציגויות

משרד הכלכלה, כלכלה מטה ← EMBASSY-WASHINGTON DC

120,000

אופן רכישה: 


התקשרות עם גופים ממשלתיים

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪94,225להורדת הדו"ח הרבעוני₪443,675להורדת הדו"ח הרבעוני₪-117,780

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪94,225
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪443,675

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)