דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪13,514שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

עבור קורס קירור ומיזוג

משרד הכלכלה, כלכלה מחוז חיפה והצפון ← מריח מאג'ד

13,514

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪13,514

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪13,514
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)