דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪11,994שהם87%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ועדת מכרזים להתקשרויות מקצועית של האגף להכשרה מ

משרד הכלכלה, כלכלה מחוז חיפה והצפון ← חריב מנאל

13,819

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(1) - התקשרות המשך באישור ועדת מכרזים משרדית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,911
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪9,084

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪2,911
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)