דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪35,150שהם80%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בוועדות מחקר כחבר וועדות ציבוריות ל 2015

משרד הכלכלה, כלכלה מטה ← דגני עודד חיים

44,226

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)