דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: תאריך פרסום לא ידוע)
עד כה שולמו₪1,580שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כימיקלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← ביו-לב בעמ

1,580

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,580

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪1,580

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)