דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪1,509שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

*דגלי מדינה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← בצלאל מערכות מתקדמות בע״מ

1,509

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,509

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪1,509
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)