דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪35,954שהם21%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כימיקלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← מעבדות חי בעמ

179,443

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(29) - ספק יחיד)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪65,274
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪59,401להורדת הדו"ח הרבעוני₪-11,209
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,604

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪65,274
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)