דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪765.93שהם28%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הכנת פריימרים

מנהל המחקר החקלאי ← סיגמה - אולדריץ ישראל בע״מ

2,808

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(33) - התקשרות של יחידה למחקר מדעי - רכישת תשומות מדעי)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪765.93

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪765.93

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)