דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪311,370שהם90%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישת 7 יחידות תא גידול

מנהל המחקר החקלאי ← לבנט טכנולוגיות בע״מ

346,290

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪311,370

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪311,370

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)