דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪85,825שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אחזקת מעליות לכלל יחידות המשרד לשנ"ע 2019

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← על-רד הנדסת מעליות (1992) בע״מ

85,820

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪12,050להורדת הדו"ח הרבעוני₪23,164
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪35,214להורדת הדו"ח הרבעוני₪-35,214

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪12,050
יולי - ספטמבר₪23,164
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)