דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪67,403שהם97%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומי מים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← מי חדרה בע״מ

70,200

אופן רכישה: 


תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪46,897
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪67,403להורדת הדו"ח הרבעוני₪-46,897

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪46,897
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)