דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪395,095שהם61%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יועצים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← בן בסט דוד

649,999

סעיף תקציבי: 


מיקור חוץ (33010212)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2022להורדת הדו"ח הרבעוני₪87,633
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪111,426להורדת הדו"ח הרבעוני₪16,802
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪91,756
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪120,459להורדת הדו"ח הרבעוני₪-134,562להורדת הדו"ח הרבעוני₪238,673
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪14,103

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2022
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪87,633
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)