דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪471,398שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מימוש אופציה הארכת הסכם כ"א

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← מרטנס יועצי מחשוב בע״מ

470,483

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪74,290
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪97,477להורדת הדו"ח הרבעוני₪-97,477להורדת הדו"ח הרבעוני₪397,107
2018

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪74,290
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)