דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪57.99שהם5%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תשלומי מים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← חברת נמל אשדוד בע״מ

1,404

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (33010201)

אופן רכישה: 


תשלומי חשמל/מים/ארנונה/כבישי אגרה

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪57.99
2017

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪57.99
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)