דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪17,068שהם102%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שרותי ניקיון בנמל חיפה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← דוסטרי שרותי ניקיון ואחזקה בע״מ

16,848

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (33010201)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪10,618להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,232להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,218
2016

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪10,618
יולי - ספטמבר₪3,232
אוקטובר - דצמבר₪3,218

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)