דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪2,048שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכשת כימיקלים

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← סיגמה - אולדריץ ישראל בע״מ

2,048

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2016להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,048

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2016
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪2,048
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)