דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪2,997שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מתכלים למעבדה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← מדיפן אספקה וציוד רפואי לבתי חולים בע״מ

2,997

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)