דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪665שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

תוספת מטבחון,ושרותים לבעלי מוגבליות.

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← עירית חדרה

665

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (33010201)

אופן רכישה: 


אחר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)