דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪237.89שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

רכישה למעבדה

משרד החקלאות ופיתוח הכפר, משרד החקלאות ← אורנת ביוכימיקלים וציוד מעבדתי בע״מ

237.89

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)