דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪2,984שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הנחיה באוריאנטציה כללי 11-9 באוגוסט 2020 בנחלת יהודה

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← כהן משה נוי

2,984

סעיף תקציבי: 


רכש בפנימיות (20660160)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,984

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,984

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)