דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪666שהם34%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אירוח ותחזוקה של אתר החדשון לשנהל תש"ף

מטה משרד החינוך ← מכון מופ"ת - בית ספר למחקר ופיתוח תוכניות בהכשרת עובדי חינוך והוראה במכללות (ע"ר

2,000

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪666
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪666
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)