דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני שנה)
עד כה שולמו₪27,489,059שהם93%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מ. 13/4.2019 תכנית מיל"ת שנה"ל תש"ף

מטה משרד החינוך ← העמותה לתפנית בחינוך- מיסודה של קרן רש"י (ע"ר)

29,820,836

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2023להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,119,102
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪19,369,957
2019

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2023
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪8,119,102
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)