דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪6,494שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בוועדת השמה מחוז ת"א חודש יוני 2019

משרד החינוך ← יו"ר/חבר בועדת השמה

6,494

אופן רכישה: 


דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,494

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪6,494

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)