דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪3,264שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שי למנהלים לכנס ב- 14/5/19

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← הופמן דורון משולם

3,264

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,264

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪3,264
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)