דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪4,865שהם34%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

חשיבה תוצאתית ב 21.5.19 5.6.19 10.7.19 4.9.19 6.11.19 27.11.19

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← אייזן שרון

14,595

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2020
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪4,865

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2020
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)