דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪2,616שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הזמנת ציוד משרדי (משיכה מהסכם)

משרד החינוך - מחוז דרום ← קרביץ בע״מ

2,617

אופן רכישה: 


תקנה 14ב - מכרז מרכזי

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪2,616

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪2,616

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)