דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪1,802שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הערכת ספרי לימוד המשנה היומית - ביאור לתלמיד ג'-ד'

מטה משרד החינוך ← מאשר/ת ספרי לימוד

1,802

אופן רכישה: 


תקנה 5(ג)(2) - התקשרות עם מומחה - בדיקת מס' הצעות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,802

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)