דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪6,669שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ריסוס שטחי חוחובה

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, כפר הנוער אשל הנשיא ← אלקרינאוי מחמד

6,669

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪6,669

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪6,669

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)