דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪292.5שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

כרטיסי ביקור עבור אייל רם

משרד החינוך ← הלוקארד ישראל 2011 בע״מ

292.5

אופן רכישה: 


 (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪292.5

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪292.5

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)