דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪8,655שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בוועדות השמה במחוז ת"א+מרכז בחודש מרץ 2017

משרד החינוך ← יו"ר/חבר בועדת השמה

8,655

אופן רכישה: 


דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,655

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪8,655

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)