דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪1,384שהם20%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

צריכת מים במשרדי הקליטה ירושלים-2016

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← חברת הגיחון בע״מ

7,020

סעיף תקציבי: 


תפעול ואחזקה (20450202)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,384

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,384
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)