דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 8 שנים)
עד כה שולמו₪1,641שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הנחיית עבודות גמר

מטה משרד החינוך ← מנחה

1,627

אופן רכישה: 


23

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)