דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪3,816שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

הערכת ספרי לימוד

מטה משרד החינוך ← מעריך/ה ספרי לימוד

3,784

אופן רכישה: 


תקנה 5(ג)(2) - התקשרות עם מומחה - בדיקת מס' הצעות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,816

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪3,816
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)