דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪479שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ועדה רפואית

משרד החינוך - מחוז מרכז ← משרד הבריאות/מחוז ת"א

479

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(22) - התקשרות למינוי מומחים רפואיים ועדות או ועדות לק)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪479

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪479
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)