דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪1,382,838שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

השתתפות בשכר דירה מה - 1/1/2015 עד 31.3.2015רבעון

מ. החינוך-חינוך התיישבותי, מטה מינהל החינוך ההתיישבותי ← משרד האוצר/הדיור הממשלתי/חשבות

1,382,838

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,382,838

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,382,838
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)