דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 4 שנים)
עד כה שולמו₪3,398שהם83%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

שירותי ייעוץ פסיכולוג

משרד החוץ (ארץ) ← רון עמרי

4,106

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2019להורדת הדו"ח הרבעוני₪3,398

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2019
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר₪3,398

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)