דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 5 שנים)
עד כה שולמו₪979.93שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אירוח ממלכתי - יעל רביד צדוק מארחת את נשיא נמלי מרכז הים הטורני 25.06.18

משרד החוץ (ארץ) ← פשם חוצות בע״מ

979.93

סעיף תקציבי: 


פעולות (09510115)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪979.93

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪979.93
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)