דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪8,111שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

מיקסר וידאו עבור אירועי הוידאו המתקיימים במשרד

משרד החוץ (ארץ) ← חלילית פ גרינשפון ובניו בעמ

8,111

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (09510113)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪8,111

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪8,111
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)