דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪75,366שהם91%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

משלחת סגני נשיאים מבריטניה 25-30/11

משרד החוץ (ארץ) ← החוויה הישראלית- שירותי תיירות חינוכית בע״מ

83,165

סעיף תקציבי: 


פעילות המטה (09510303)

אופן רכישה: 


תקנה 1ב - מכרז פומבי רגיל

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2018להורדת הדו"ח הרבעוני₪75,366

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2018
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪75,366
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)