דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪342,500שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ה. 5 מלגות-בריאות הציבור-2016-17-סמסטר א' - בדיעבד

משרד החוץ ← הסתדרות מדיצינית הדסה (חל״צ)

342,500

אופן רכישה: 


אחר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪342,500

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני
יולי - ספטמבר₪342,500
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)