דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 6 שנים)
עד כה שולמו₪479.98שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

ביקור שה"ח מולדובה 28/2-3/3/17 - ארוחת ערב מלווים

משרד החוץ ← מלונות דן בע״מ

479.98

סעיף תקציבי: 


פעולות (09510115)

אופן רכישה: 


מכרז סגור - תקנה 4(2) - טובין בעל תכונות מיוחדות

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪479.98

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪479.98
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)