דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪1,300שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

יור האופזציה ארגנטינה -פגישה -הילטון ת"א

משרד החוץ ← תל אביב הילטון בעמ

1,300

סעיף תקציבי: 


פעולות (09510115)

אופן רכישה: 


מכרז סגור ממוכן מהיר

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2017להורדת הדו"ח הרבעוני₪1,300

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2017
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪1,300
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)