דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪24,870שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

אגרת כיבוי אש 2016

24,870

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (09510113)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(5) - חברה ממשלתית)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)