דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 7 שנים)
עד כה שולמו₪5,792שהם100%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

בדיקת מערכת בקרה במשרד החוץ כולל עבודה

5,792

סעיף תקציבי: 


הוצאות תפעול (09510113)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(1) - התקשרות ששוויה אינה עולה על 50,000 ש"ח)

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)