דלג לתוכן עיקרי
התקשרות ממשלתית /  (עדכון אחרון: לפני 3 שנים)
עד כה שולמו₪11,518שהם101%מתוך:
יש להתחבר בכדי
להוסיף לרשימה

פלסטיקה

מב"ר - גזברות איזורית ת"א, מב"ר-גזברות אזורית ת"א ← שראל - פתרונות לוגיסטיים ומוצרים לרפואה מתקדמת בע״מ

11,518

סעיף תקציבי: 


קניות מעבדות (24168990)

אופן רכישה: 


פטור ממכרז (תקנה 3(4)(ב)(3) - התקשרות המשך באישור ועדת פטור מרכזית)

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

ינואר - מרץאפריל - יונייולי - ספטמבראוקטובר - דצמבר
2021להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,830
2020להורדת הדו"ח הרבעוני₪5,688

דיווחים רבעוניים על תשלומים שבוצעו

חודשים/שנים
2021
ינואר - מרץ
אפריל - יוני₪5,830
יולי - ספטמבר
אוקטובר - דצמבר

סכום התשלומים המצטבר בהתקשרות (לפי רבעונים)